Vzdělávání

Systém vzdělávání zaměstnanců byl zaveden do společnosti v roce 2010, kdy byla odstartována I. Etapa vzdělávání. Byla zřízena pozice manažera vzdělávání, upraveny prostory pro vzdělávání, došlo k vybavení učeben a zřízen WIFI systém.

Pro školení a výcvik je každý rok vypracován Roční plán školení. Každý nově příchozí pracovník absolvuje vstupní školení.

Mimo vstupní školení jsou zaměstnanci dále školeni:

 • Periodická školení BoZP a PO
 • Periodická školení pro určené profese (ze zákona…)
 • Školení s tématikou „systém řízení jakosti“
 • Odborná školení realizované externě
 • Odborná školení realizovaná interně
 • Všeobecná vzdělávání (jazyky, kurz PC, soft skills…)

Cílem každého školení je zvýšení efektivity a kvality práce, zvýšení komunikačních schopností a motivace ke vzdělávání. Jako jednou z motivací zaměstnavatele je možnost postupu na pracovní místa ve společnosti při převodu výroby nebo zavádění nových pracovních míst.


Projekty vzdělávání:

AKTUÁLNĚ
Společnost  NOVUS Česko čerpá v dotačním období 2017-2018 příspěvky v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II – v režimu „de minimis“ – kolové výzvy. Podrobnosti k projektu zde.

V dotačním období 2017 -2018 jsou realizovány tyto projekty:

 • Školení 5S pro vedoucí zaměstnance a implementace
 • Manažer metrologie – QMe
 • ZK 135 1.1 MAG – svařování tavicí se elektrodou v aktivním plynu - CO2, směsné plyny – oceli nelegované
 • ZK 135 1.1 MAG – svařování tavicí se elektrodou v aktivním plynu - CO2, směsné plyny – oceli nelegované a ZK 111 1.1 MMA – svařování obalenou elektrodou – nelegované oceli
 • Školení 5S pro předáky, směnové předáky a vedoucí skladu s implementací

publicita

HISTORIE
Společnost NOVUS Česko s.r.o. čerpala v dotačním  období 2007- 2013  z dotačních programů na vzdělávání přes Operační program lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a Evropského sociálního fondu v ČR (ESF ČR).
 

V dotačním období 2007 – 2013 byly realizovány následující projekty:

 • Komplexní vzdělávání zaměstnanců NOVUS Česko s.r.o. se zaměřením na rozvíjení komunikace - č. projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01536, více k projektu zde

 • Meisterschule, více zde

 • Odborné vzdělávání zaměstnanců NOVUS Česko s.r.o. se zaměřením pro podporu rovných příležitostí na trhu práce - č. projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.01366, více k projektu zde