Obědy si můžete objednat zde:                                      Odkaz pro objednávání obědů


Akce pro zaměstnance 

Na  tento rok plánujeme:

  • Oslava 30. let firmy (14.6.2024 Klášter Hejnice)
  • Vánoční večírek (20.12.2024 v Besedě ve Frýdlantě)

Vnitřní oznamovací systém

Oznámení dle Zákona o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb., mohou podávat zaměstnanci společnosti NOVUS Česko s.r.o., včetně zaměstnanců dočasně přidělených k výkonu práce pro společnost a členové orgánů společnosti. Dále pak osoby vykonávající pracovní činnost pro společnost a jakékoli další fyzické a právnické osoby spolupracující se společností na základě smluvního vztahu, jejich zaměstnanci a další spolupracující osoby.

On-line Formulář pro zadání oznámení zde


Intranet