Obědy si můžete objednat zde:                                      Odkaz pro objednávání obědů


Akce pro zaměstnance a jejich rodiny

Celoročně jsou pro zaměstnance společnosti NOVUS Česko s.r.o. a jejich rodinné příslušníky pořádány firemní akce.

Na  tento rok plánujeme

  • Kino v Hejnicích
  • Oslava 30. let firmy
  • Podzimní setkání se soutěžemi 
  • Vánoční večírek

 


 


Vnitřní oznamovací systém

Oznámení dle Zákona o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb., mohou podávat zaměstnanci společnosti NOVUS Česko s.r.o., včetně zaměstnanců dočasně přidělených k výkonu práce pro společnost a členové orgánů společnosti. Dále pak osoby vykonávající pracovní činnost pro společnost a jakékoli další fyzické a právnické osoby spolupracující se společností na základě smluvního vztahu, jejich zaměstnanci a další spolupracující osoby.

On-line Formulář pro zadání oznámení zde


Intranet