O firmě

Společnost NOVUS Česko je dceřinou společností německé skupiny EMCO GROUP

Své výrobky vyrábí a prodává pod značkami EMCO, NOVUS a DAHLE
EMCO GROUP vznikla v severoněmeckém Lingenu v roce 1945. V dnešní době má řadu  divizí a  dceřiných společností po celém světě.  

Pobočka v České republice vznikla v roce 1994 v areálu bývalé textilní továrny ,,Česana“ v Raspenavě.

Výrobní sortiment firmy se v průběhu let postupně rozšiřoval, stejně jako se rozvíjela celá skupina Emco Group:

  • K řemeslnickým sponkovacím přístrojům postupně přibyly kancelářské děrovačky, sešívačky a sponky pod značkou NOVUS, pod stejnou značkou systémy pro úsporu místa označovány MPS ( MSS)
  • Pod značkou EMCO  začala výroba vstupních čistících hliníkových rohoží, bazénových roštů a dočišťovacích kobercových rohoží, na něž naši designeři vytváří různé náměty dle požadavků zákazníka
  • Jako prozatím poslední byla do našeho závodu v Raspenavě zavedena výroba řezaček a skartovačů pod značkou DAHLE

Tento dynamický růst si vyžádal investice v podobě vybudování nových výrobních hal, rekonstrukci původních hal a správní budovy včetně modernizace sociálního zázemí pro zaměstnance. Propojení stávajících budov do jednoho komplexu a zřízení nové rampy přineslo podstatné zdokonalení logistických podmínek v závodě. S investicemi pokračujeme i v současnoti. Investujeme do nového strojního vybavení a do optimalizace výrobních procesů.

Nemalé nároky jsou kladeny v oblasti kvality a bezpečnosti výrobků, kde má společnost NOVUS Česko s.r.o. pravidelně auditovaný certifikovaný systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2015, systém environmentálního managementu v souladu s normou ČSN EN ISO 14001:2015.  V roce 2019 společnost NOVUS Česko s.r.o.  úspěšně prošla recertifikačním auditem. Skartovače z výrobního sortimentu DAHLE jsou držitelem certifikační známky GS.

Současně s sebou rozvoj výroby nese rostoucí nároky na  pracovní sílu a firma NOVUS Česko s.r.o. se tak stala jedním z nejstabilnějších poskytovatelů pracovních příležitostí v regionu.

V letošním roce jsme úspěšně vstoupily již do 30. roku fungování společnosti. Společnost NOVUS Česko s.r.o. v Raspenavě dává práci lidem v regionu již  více než čtvrt století a platí nejen za stabilního, ale také za tradičního zaměstnavatele.

1994
1994

Založení firmy a nástup 10 zaměstnanců

1996
1996

Vybudování práškové lakovny a nástup odborníků z oboru.

2005
2005

Rozšíření výroby o vstupní čistící zóny a dočišťovací rohože v nově vystavěné hale D.

2009
2009

Oslava 15. výročí firmy v Česku, která probíhala v areálu MCDO v Hejnicích

2010
2010

V srpnu se celým prostorem firmy prohnala povodeň a veškeré vybavení, materiál a prostory zůstaly pod vrstvou bahna. Při velkém nasazení všech zúčastněných a podpoře z mateřské společnosti byla výroba obnovena za 14 dní

2010
2010

Stará hala musela ustoupit výstavbě nových prostor

2010
2010

Výstavba nové moderní haly o výměře 4 000m2.

2010
2010

Získání dotací z Evropského sociálního fondu na projekt: Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti NOVUS Česko s.r.o. se zaměřením na rozvíjení komunikace“ (CZ.1.04/1.1.02/35.01536).

2011
2011

Výroba v skartovačů a řezaček v nově postavené hale

2012
2012

Společnost NOVUS Česko s.r.o. obdržela titul: „Vstřícný zaměstnavatel libereckého kraje za rok 2012“.

2014
2014

20. výročí firmy v Česku, návštěva majitele holdingu pana Haralda Müllera

2015
2015

Změna ve vedení - holding EMCO Group zůstává i nadále rodinným podnikem a do čela řízení nastoupil pan Christian Gnaß.

2016
2016

Stavba nové haly D2 - rozšíření výroby rohoží

2017
2017

Otevření haly D2 - zahájení provozu

2019
2019

Zahájili jsme výstavbu nových prostor pro jídelnu a rozšíření šaten

2020
2020

Stavba nové jídelny je ukončena

2020
2020

Prostory jídelny jsme začali používat k výdeji obědů i pro školení zaměstnanců

2021
2021

V prostoru, který se uvolnil po ukončení výroby sponek, jsme začali s řezáním kobercových vložek pro rohožky

2021
2021

V celé firmě proběhlo nové měření pro novou kategorizaci pracovních pozic

2021
2021

Řezačky dostaly nový design

2021
2021

Návštěva hejtmana Libereckého kraje a starostů ve firmě

2022
2022

Ve spolupráci s s HZS proběhlo ve firmě simulovaný požární poplach, který prověřoval naši připravenost

2022
2022

Letní párty - první společná akce po pandemii covid 19

2023
2023

Optimalizace a zavedení PC techniky na pracovištích MPS

2023
2023

Pracoviště lakovny

2024
2024

Pracoviště řezání koberců rozšířeno o nový stroj

2024
2024

Oslavili jsme 30 let

2024
2024

Oslavili jsme 30 let

2024
2024

Oslavili jsme 30 let

2024
2024

Oslavili jsme 30 let