Meisterschule 2011 - 2013

25.04. 2013

Úspěšné ukončení  "1.Jizerskohorské školy mistrů" pod záštitou Technické univerzity má za s sebou 7 zaměstnanců ze společnosti NOVUS Česko s.r.o. Tým ve složení: Martin Pagáč, Ladislav Zeman, Hynek Vaníček, Jan Jožák, Georg Worischek, Filip Šedo a René Veselka 19. - 20. 4. 2013 úspěšně složili závěrečné zkoušky včetně obhajoby projektů.

S myšlenkou založení tohoto vzdělání přišly čtyři roky zpět firmy CiS SYSTEMS s.r.o. a Knorr Bremse s.r.o. "K druhému ročníku této "školy mistrů" jsme se připojili i my. Pro NOVUS to byla jedinečná příležitost dalšího vzdělání svých zaměstnanců v technické oblasti", říká Veronika Vlčková, Vedoucí personálního oddělení ve společnosti NOVUS Česko s.r.o. 

Cesta to nebyla lehká. Po dobu dvou let jezdili studenti pátky a soboty společně se zaměstnanci firmy CiS Systems s.r.o. a Knorr Bremse s.r.o. na výuku, připravovali projekty a úspěšně skládali testy.

"Za celé vedení společnosti všem ještě jednou gratulujeme a zároveň děkujeme i rodinným příslušníkům za pochopení a podporu při studiu", řekl Miroslav Šveněk, výkonný ředitel společnosti.

Meisterschule 2013 - 2015

Píše se datum 11. 12. 2015 a na čtveřici našich zaměstnanců čekají na půdě Technické univerzity v Liberci závěrečné testy. Blíží se další ukončení Meisterschule – školy mistrů. Po čtyři semestry se, pro nás již v druhém ročníku školy, vzdělávali Simona Pradeová, Stanislav Kruliš, Ondřej Sixta a Jan Kubelka. Do společného projektu se zapojila zároveň firma CiS Systems a Haas+Sohn Rukov. 

Studium nebylo jednoduché - po dobu čtyř semestrů absolvovali zaměstnanci výuku, které probíhá v pátek po pracovní době a sobotu dopoledne a obnáší základy technických oborů, organizace podniku, základy businessu, účetnictví a personalistiky. Každý z předmětů je zakončen písemným testem a z jednotlivých semestrů je udělán průměr pro závěrečné hodnocení. Další důležitou částí je závěrečný projekt a jeho obhajoba. Zaměstnanci si samostatně zvolí vhodné téma pro zpracování, které vychází z jejich každodenní praxe a mělo by být přínosné pro firmu. Společně pak s konzultantem z Technické univerzity dostává projekt konečnou podobu. Obhajoby přichází na řadu den po napsání testů a probíhají před několika člennou komisí a současně s tím si i zaměstnanec vylosuje teoretickou otázku. Tyto jednotlivé části pak tvoří dohromady celek jedné závěrečné známky. 

Do posledního ročníku Meisteschule nastoupilo 24 zaměstnanců a k závěrečným zkouškám se jich dostalo 13. Po vyčerpávajících dvou dnech testů, obhajob a zkoušení se všichni sešli v restauraci Plaudit Liberec a došlo na předávání diplomů úspěšným absolventům. Nejlépe hodnoceným studentem byl Stanislav Kruliš. Ještě jednou všem úspěšným gratulujeme a děkujeme zároveň jejich rodinám za podporu a pochopení při studiu.