Průběh výběrového řízení

Společnost NOVUS Česko s.r.o. obsazuje nově vytvořená nebo volná pracovní místa interními i externími uchazeči.

Pokud máte zájem o pracovní pozici u nás ve společnosti, kontaktujte nás pomocí on-line dotazníku na těchto stránkách.

Jak probíhá výběrové řízení v naší společnosti:

 1. VOLNÁ INZEROVANÁ PRACOVNÍ POZICE

  1. Předvýběr uchazečů
   Na základě přijatých dotazníků nebo životopisů na volnou pracovní pozici dochází na personálním oddělení k předvýběru uchazečů na ústní pohovor. V tomto kroku se může stát, že bude uchazeč osloven e-mailem nebo telefonicky pro doplnění informací. Toto vyhodnocení trvá 1 – 4 týdny, a pokud nebude uchazeč informován do 5 týdnů s pozvánkou na výběrové řízení, dali jsme přednost jinému uchazeči.
    
  2. Výběrové řízení - pohovor
   Výběrové řízení se skládá z 1 – 2 pohovorů. Na pohovoru je přítomen HR manager a vedoucí oddělení – přímý nadřízený. Jedná-li se o vyšší pozice, je na pohovoru přítomen i výkonný ředitel, obchodní ředitel nebo jednatel společnosti.
   V prvním kole může být použito strukturovaného pohovoru nebo Assesment centra (AC). AC je speciální metoda, která se používá pro výběr zaměstnanců z většího počtu uchazečů. Dá se to taktéž nazvat jako hromadné výběrové řízení, kdy je přítomno více hodnotitelů, kteří posuzují uchazeče z rozdílných hledisek. AC zabere zpravidla půl – 1 pracovní den, záleží vždy na volné pracovní pozici a počtu uchazečů. V případě, že první kolo bude probíhat formou AC, budete o tom informováni při pozvání na výběrové řízení.
   Výběrové řízení může být i dvoukolové, kdy veškeré informace o průběhu se uchazeč dozví během prvního setkání. V těchto případech se může jednat o prezentaci vlastní práce.
   Výsledkem výběrového řízení je výběr nejvhodnějšího uchazeče na danou pozici. Úspěšný uchazeč je pozván na nástupní pohovor, kde se domluví podmínky nástupu a vyplní se nástupní dokumenty. O tomto postupu vás budeme informovat telefonicky nebo písemně.
    
 2. ZASLÁNÍ DOTAZNÍKU / ŽIVOTOPISU BEZ VYPSANÉ VOLNÉ POZICE

  1. Pokud jste mezi aktuálně volnými pracovními pozicemi na stránkách www.novus.cz nenašli takové, které odpovídají Vaší kvalifikaci, zašlete nám vyplněný dotazník s informací, o který druh práce máte zájem. Vaše podklady budou uloženy v databázi uchazečů a v případě uvolnění pracovního místa odpovídající Vašemu profilu, Vás budeme kontaktovat.

   Upozorňujeme, že uchazeči jsou po 3 měsících vyřazeni z databáze uchazečů a pokud se Vám neozveme s nabídkou pracovního místa a Váš zájem stále trvá, je třeba dotazník aktualizovat znovu odesláním.