Dotazník

POUČENÍ: NOVUS Česko s.r.o., IČO 25427504 prohlašuje, že všechny zde poskytované osobní údaje budou shromažďovány a zpracovávány pouze za  účelem vyhledání vhodné nabídky pracovního uplatnění uchazeče o zaměstnání v rámci NOVUS Česko s.r.o.

PROHÁLŠENÍ: Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v aktuálním znění, za účelem vyhlášeného výběrového řízení a získání zaměstnání.Vyplněním a odesláním tohoto dotazníku udělujete souhlas na dobu trvání jednoho roku.

Po třech měsících je dotazník vyjmut z databáze uchazečů, v případě zájmu je nutná jeho aktualizace.

Základní informace
Znalosti a dovednosti
Znalost cizích jazyků
Profesní praxe
Brigády, praxe během studia
Praxe v zahraničí
Ostatní

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.